BINANCE:XRPBNB   XRP / Binance Coin
- Phân tích: giá đã phá ngưỡng kháng cự đi lên, ta thấy xuất hiện cây nến pin bar giảm báo hiệu giá sẽ quay đầu để điều chỉnh giá nếu muốn lên tiếp
- Kịch bản 1: giá hồi về vùng hỗ trợ, sau đó tăng tiếp,
- Kịch bản 2: giá cạn không về tới vùng hỗ trợ mà bật lên lại, thì lúc này giá sẽ tăng rất mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.