xuanhaimmoer

Ripple (XRP/BTC) - Khó để có đợt tăng giá thần thánh tiếp theo

BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Xin chào mọi người, XRP đang trong xu hướng giảm ngắn hạn ngay bây giờ.

Chúng tôi sẽ xem xét một số tiêu chí dưới đây:

Đầu tiên là 3 WMA: WMA 14; WMA 49 và WMA 105. Tại sao là WMA? Bởi vì WMA cũng tuyên bố về khối lượng của XRP.

Khi đường WMA 14 cắt đường WMA 49 (đường ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung hạn) cho chúng ta thấy xu hướng giảm chỉ diễn ra trong ngắn hạn

Khi đường WMA 14 cắt xuống đường WMA 105 (đường ngắn hạn cắt xuống dưới đường dài hạn) cho chúng ta thấy xu hướng giảm sẽ xảy ra trong trung hạn

Và cuối cùng trong thời gian gần đây chúng ta thấy WMA 49 cắt xuống đường WMA 105 (đường trung hạn cắt xuống dưới đường dài hạn) cho thấy xu hướng giảm sẽ diễn ra trong dài hạn.

Và đường ngang được xây dựng bởi điểm bị vượt qua bởi WMA 49 và WMA 105 sẽ là ngưỡng kháng cự rất mạnh đối với XRP trong thời gian tới.

Nhìn vào đám mây Ichimoku chúng ta có thể thấy rõ vùng kháng cự rất lớn.

XRP đang trong kênh song song xu hướng giảm và xây dựng mô hình Cờ Bearish ngay bây giờ.

DMI 4c có cột đỏ cao hơn và ADX trên 20 cho thấy Bear mạnh hơn Bull ngay bây giờ.

RSI cũng đang trong xu hướng giảm và nó không bị phá vỡ nên chúng tôi tiếp tục xu hướng giảm trong thời gian tới.

MACD cho tín hiệu xu hướng tăng trong ngắn hạn nhưng chúng tôi đang trong xu hướng giảm mạnh.

Kết luận: Trong thời gian tới tôi nghĩ Ripple cần điều chỉnh giảm trước khi chu kỳ tăng tiếp theo, rất khó cho XRP có thêm một chu kỳ tăng giá mà không cần điều chỉnh thêm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.