GameonVentures

XRP/BTC - 100 tỷ coin và sức bán của thị trường

Giá xuống
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
i. Tiếp tục giảm về 2560 sts
EP 1: 2560 sts
TP 1: 5700 sts

ii. Rơi sóng trong cụm hiệu chỉnh dài hạn trên D
EP: 580 - 600 sts
TP: Moon

Với XRP làm ơn hãy feeback cho chúng tôi kết quả nhé
Xin cám ơn
Team Trade+

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.