minhtri996

XRP thời cơ đã tới!!!

Giá lên
POLONIEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
chỉ số rsi khung nến tuần đã dưới 30, lịch sử liệu có lặp lại?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.