LeTrongHoaiNam

XRP đang đi vào trend tăng mới

BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Khả năng cao, XRP này sẽ tiếp tục bay so với BTC bởi Ripple công nghệ hay, nhiều người biết đến và khả năng cao còn tăng được nữa