tradingpro2012

XRPBTC đáy đã xong, không tăng đợi đến bao giờ?

Giá lên
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Nhìn trên chart Weekly XRPBTC chúng ta thấy vùng đáy quanh 0,00003 là hỗ trợ dài hạn cực mạnh,trên chart daily chúng ta thấy các chỉ báo kỹ thuật đã cho tín hiệu tạo đáy xong, cơ hội tăng x3,x5 tài khoản với lệnh mua XRPBTC đang rộng mở hơn bao giờ hết.
Chiến lược : hold long 0,00003 , stop loss 0,000024; take profit 0,0001 - 0,00017

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.