tradingpro2012

XRPBTC đáy đã xong, không tăng đợi đến bao giờ?

Giá lên
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Nhìn trên chart Weekly XRPBTC chúng ta thấy vùng đáy quanh 0,00003 là hỗ trợ dài hạn cực mạnh,trên chart daily chúng ta thấy các chỉ báo kỹ thuật đã cho tín hiệu tạo đáy xong, cơ hội tăng x3,x5 tài khoản với lệnh mua XRPBTC đang rộng mở hơn bao giờ hết.
Chiến lược : hold long 0,00003 , stop loss 0,000024; take profit 0,0001 - 0,00017