xuanhaimmoer

XRP/BTC - Chờ xác nhận tín hiệu - xuanhaimmoer

BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
XRP huyền thoại đã có 1 cú tăng trưởng khác biệt khi mà cả thị trường gần như chả có mã nào bay cùng và BTC cũng chỉ nhích lên 1 đoạn.

Sau đó là thời gian ngắn liên tục giảm và đã gần trở về với hỗ trợ sắp tới.

Vùng zone 1 là vùng mà chúng ta hi vọng sẽ cầm cự được phe gấu. Nếu phá xuống zone 1 thì chúng ta có thể kiên nhẫn chờ vùng mua ở zone 2.

Việc duy nhất bây giờ là chờ tín hiệu xác nhận rồi vào lệnh theo xu hướng.

Good luck for all !