xuanhaimmoer

XRP/BTC - Chờ xác nhận tín hiệu - xuanhaimmoer

BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
XRP huyền thoại đã có 1 cú tăng trưởng khác biệt khi mà cả thị trường gần như chả có mã nào bay cùng và BTC cũng chỉ nhích lên 1 đoạn.

Sau đó là thời gian ngắn liên tục giảm và đã gần trở về với hỗ trợ sắp tới.

Vùng zone 1 là vùng mà chúng ta hi vọng sẽ cầm cự được phe gấu. Nếu phá xuống zone 1 thì chúng ta có thể kiên nhẫn chờ vùng mua ở zone 2.

Việc duy nhất bây giờ là chờ tín hiệu xác nhận rồi vào lệnh theo xu hướng.

Good luck for all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.