BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Nhận định thứ nhất: BTC có chiều hướng đi lên thì phải xuyên khá nhiều kháng cự và phải phá trendline mới ổn định.
Nhận định thứ hai: Nến xuyên phá khỏi vùng hỗ trợ hiện tại thì khả năng về với đất mẹ khá là cao.
(Đây chỉ là nhận định cá nhân).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.