tongbang0

[PITCHFORK] - XRP CHẠM HỖ TRỢ MẠNH

BITTREX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
2h ngày 24/3: XRP đang chạm ngưỡng kháng cự rất mạnh và xuất hiện dấu hiệu đảo chiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.