mayquanxi

XRPBTC sẽ hình thành Mô hình đầu và vai

BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
RSI tạo những đỉnh thấp hơn cho thấy xu hướng đang yếu dần đi và rất khó để xrpbtc tiếp tục tăng cao hơn nữa.