XRP giai đoạn hiện tại khá giống với giai đoạn cuối 2017
- xét theo PA thì đã xuất hiện nến pinbar có đui nến đảo chiều có thể cho thấy sắp tới sẽ là một pha break ngoạn muc cho xrp
- xét về chu kì giảm cả 2 chu kì có số ngày dowtrend khá tương đồng nhau mình tính khoảng 203 thanh hiện tại đã là 198 ngày dowtrend
nếu chu kì tiếp tục lập lại thì XRP thì các bạn cũng biết điều gi sẽ xảy ra rồi nhé.