xuhuongvang1

Sóng XRP/BTC

Giá xuống
xuhuongvang1 Cập nhật   
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Con sóng XRP đã trải qua một khoảng lên rất mạnh và đã chạm kháng cự lần 3 bắt buộc điều chỉnh
Các vùng rơi của XRP/BTC chạm các ngưỡng giá 8700 hoặc 8300 và sau đó có phiên hồi về 9000 , kết thúc điểm rơi mạnh tại 6500 và sau đó có thể phục hồi trở lại
Bình luận:
Giá hiện tại XRP/BTC 9495 và vẫn tiếp tục rơi
Bình luận:
XRP nhịp sóng rơi đều về 8920 và hồi lên nhanh tại 9180
Bình luận:
Đã chạm hỗ trợ 1 và tiếp tục rơi về hộ trợ 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.