Suka1708

ETHUSD ngắn hạn chờ quan sát.

Đào tạo
BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
ETH đang gặp cản dày ở vùng trên.
Nhìn theo mô hình Harmonic thì ETH khá buồn.
Hy vọng rằng sẽ không có bất cứ nến nào đóng dưới 178 177.
Không thì phe mua lại yếu tim.
*** Tốt nhất là nên quan sát phá đầu nào thì mình sẽ nhìn tiếp.

Các hộp là các vùng kháng cự hỗ trợ tạm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.