HMCUONG

XRP H1 Bitmex ngày 14/05

BITMEX:XRPM19   None
XBT hiện tại không vào được nữa, XRP đã vượt qua kênh giảm tại biểu đồ H1, chiến lược chờ pullback tại vùng 4600
Đợi tín hiệu Price Action để mua.