HMCUONG

XRP H1 Bitmex ngày 14/05

BITMEX:XRPM19   None
XBT hiện tại không vào được nữa, XRP đã vượt qua kênh giảm tại biểu đồ H1, chiến lược chờ pullback tại vùng 4600
Đợi tín hiệu Price Action để mua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.