ledinhthi1121

Nhận định cá nhân. K phải lời khuyên đầu tư

BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Nghiêng về trường hợp 1 nhiều hơn
Trường hợp 2 ít khả thi nhưng vẫn có thể xảy ra nếu BTC có 1 cú xả mạnh về 52.5 - 53.3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.