NhatHoang_DataAnalysis

XRP USDT một trong những altcoin mở chu kỳ tăng sớm

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
- Đồ thị bitcoin đã hình thành xu hướng tăng ổn đỉnh để altcoin trở lại cuộc đua.
- altcoin sẽ sớm bứt tốc .
-Khối lượng giao dịch thị trường không lớn nhưng đây là các khoản bơm bù đồ thị của market maker.
- XRP usdt là một trong những đồ thị được bơm sớm trong giai đoạn này - hướng về 1.0x USD tháng 8.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.