Trongvinh-FA25

XRPUSD - Cơ hội hay nguy hiểm

BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
XRP đang vận động trong một kênh giá giảm lớn - Descending Channel, giá đang có thiên hướng kiểm tra vùng biên dưới của kênh giá này, khu vực này hợp lưu với hỗ trợ quan trọng của XRP là vùng $0.39-$0.43. Giá nằm dưới EMA200 và RSI đã phá vỡ hỗ trợ 40 cho thấy đà giảm giá sẽ tiếp diễn.

Chiến lược giao dịch hôm nay: Khuyến nghị với XRP hôm nay quan sát nhịp giảm giá về vùng hỗ trợ và phản ứng của giá để có chiến lược phù hợp, nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ này, dừng mọi chiến lược buy và chuyển phe Short trong nhịp Pullback của giá sau đó.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.