Hoanghuy2404

Trong ngắn hạn khả năng xrp sẽ di chuyển theo xu hướng tăng

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Khung h4 đã vượt ma50,100,200 và test lại hỗ trợ vùng 0.30x. Mục tiêu tiếp theo là 0.37xx và 0.42xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.