BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Như mình đã trình bày ở trên, XRP hiện đang nằm ở vùng kháng cự nên cần xem xét giá phản ứng ở khu vực này mới có thể kết luân giá tiếp theo vẽ tăng hay giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.