Anhkhangtrader

Khung H4 xrp/usd

Giá xuống
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
- Kịch bản 1 Nếu dựa vào mô hình nến fakey thì đây là cú phá
vỡ giả giá sẽ tiếp tục xuống đến vùng hổ trợ tiếp theo
- Kịch bản 2 :Hình thành cây nến trên vùng hỗ trợ thì giá sẽ tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.