Trongvinh-FA25

XRP - SẮP CÓ ĐÁY MỚI CỦA NĂM 2019?

Giá xuống
Trongvinh-FA25 Cập nhật   
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
- XRP đang nằm trong xu hướng giảm dài hạn, diễn biến hiện tại củng có cho xu hướng tiếp diễn:
+ Giá phục hồi từ vùng 0.243-0.247 và cho thấy lực cầu tại đây, tuy nhiên XRP đang vận động trong một tam giác giả, hiện tại giá đang có dấu hiệu suy yếu khi chạm cạnh trên của tam giác và có xu hướng phá xuống tam giác giảm này với mục tiêu giá 0.203, tạo 1 cú Spring.
+ Các đường EMA nằm song song và lần lượng chồng lên nhau EMA200/EMA100/EMA50 cho thấy xu hướng giảm bền vững
Với việc Ripple liên tục chuyển nhượng XRP là tăng nguồn cung trên thị trường và lòng tin của các NĐT vào XRP đã suy giảm rất nhiều, dự kiến XRP sẽ có một cuộc biểu tình về 0.203
Disclaimer: Đây không phải là một lời khuyên cho quyết định đầu tư vào XRP, là một thông tin thao khảo cho bạn để phục vụ chiến lược giao dịch của bạn
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã có đáy mới 0.2133 như dự kiến

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.