ToTho

Darvas

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Chiếc hộp Darvas xuất hiện tại XRPUSDT, xu hướng đang ở đáy hộp và có xu hướng tăng lên phân trên hộp nếu phá vỡ sẽ tiếp tục nâng lên phần hộp tiếp theo ở vùng lớn hơn 0.7 và duy trì ở mức giá 0.7 - 1.0
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.