URIFX

@XRPUSDT => Vẫn chưa thấy tín hiệu lên

URIFX Cập nhật   
POLONIEX:XRPUSDT   XRP / Tether USD
hi all,

Lâu rồi mình kg update các cặp Coin mà tập trung vào Forex. Hôm nay update lại tình hình vì nghe nói Coin sắp bull lại. :)
Tuy vậy, mình thấy vẫn còn xa lắm. Để chờ tình hình giá form cấu trúc nào nhé. Giờ thì chưa thấy tín hiệu lên mà toàn xuống thôi.

Cheers,

URI .
Bình luận:
XRP test đáy như dự kiến
Bình luận:
Sẽ có 1 sự phản ứng ngày tại vùng fair price.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.