hoangpv3666

xrp 25-27/11

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Xrp trong tương lai ngắn hạn đường xu thế sẽ tăng lên phá cản ATH trong tháng 11 ......................
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.