lockim

XRP (ngắn hạn)

BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
36 lượt xem
0
Trên khung H1, giá đang đi theo sóng chéo khởi đầu. Sau đó, sóng đi lên theo sóng 2 (lên mức fibo 61.8%-78.6%)
Bình luận: Gần đạt yêu cầu đề ra. Tiếp tục chạy lên sóng 2, dự kiến vùng như biểu đồ

Bình luận