lockim

XRP (ngắn hạn)

BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Trên khung H1, giá đang đi theo sóng chéo khởi đầu. Sau đó, sóng đi lên theo sóng 2 (lên mức fibo 61.8%-78.6%)
Bình luận: Gần đạt yêu cầu đề ra. Tiếp tục chạy lên sóng 2, dự kiến vùng như biểu đồ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.