JaneDoan

XRPUSDT Buy

Giá lên
BITTREX:XRPUSDT   XRP / Tether
Mua XRP Tại giá 0.46-0.47
Bình luận: cắt lỗ nếu phá kênh giá