VanDung0611

Vượt vùng tích lũy. Target 60

BITFINEX:XTZUSD   XTZ / Dollar
103 lượt xem
3
XTZ đã vượt vùng tích lũy