vuongdq2121

XTZ cho ENTRY LONG

Giá lên
BINANCE:XTZUSDT   Tezos / TetherUS
XTZ cho ENTRY LONG
Vừa ra khỏi mây, volume tăng. RSI đang đi lên
THị trường đang rất tốt múc vào được

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.