dautukyluat

Tâm lý Sai lầm mình hay mắc phải khi đặt điểm mua.

Đào tạo
BINANCE:XTZUSDT   Tezos / TetherUS
Thường khi đặt điểm mua trong đầu mình đã có kế hoạch. Nên nếu thị trường mà không theo đúng kế hoạch thì hãy bỏ đi, đừng thay đổi mà hãy tìm cơ hội khác và kế hoạch khác. Đó là điều mình nhận ra được sau nhiều lần mắc bẫy tâm lý sai lầm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.