UnknownUnicorn2383269

TEZOS - Tín hiệu giao dịch hàng ngày

Giá lên
BINANCE:XTZUSDT   Tezos / TetherUS
Sideway chờ tăng giá.
Bình luận: XTZ sideway, chờ vượt qua Tenkan-sen để thiết lập mức giá mới.
Giao dịch đang hoạt động: Giá đã không vượt qua khoảng 3.45 tạm thời quay đầu chờ lần phá tiếp theo.

Bình luận