Phamdong1969

XVG đã hoàn thành vùng tích lũy.

Giá lên
BINANCE:XVGBTC   Verge / Bitcoin
Cặp giao dịch XVG/ BTC đã tích lũy được 4 tháng. Có nhiều khả năng những ngày tới là những ngày tăng giá của XVG.
Vùng hỗ trợ gần nhất của XVG là 0.00000049
Vùng xa hơn là đáy thất nhất 2019 ( tính tới thời điểm này 0.00000036 )
Kháng cự gần tại 0.00000065 và 0.00000091
Mức giá tăng kỳ vọng là 0.00000161