GameonVentures

XVG - Khi rủi ro lớn hơn cơ hội, 230 % lợi nhuận

BINANCE:XVGBTC   None
XVG là một trong những mã tăng trưởng khủng khiếp vào năm 2017 - 2018

Với quan sát của chúng tôi, hiện tại XVG chưa hề thoát khỏi xu hướng giảm và vẫn đang tiếp tục hiệu chỉnh.

Chúng tôi sẽ chờ giao dịch ngắn hạn tại khu vực 130 sts => 430 sts và giao dịch dài hạn khi XVG về khu vực 3x sts.

Với chúng tôi đây là một mã giao dịch đầy tiềm năng nhưng ẩn chứa quá nhiều rủi ro tại thời điểm này

Chúc bạn giao dịch thành công!