XVG/ BTC - Binance (Bittrex)
Buy: 0.00000208 - 0.00000211
Sell: 0.00000223 - 0.00000227
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Coin này giữ ở giá này ok có thể ăn cao hơn tg 0.00000235 - 0.00000243. Tuỳ lòng tham mỗi người chúc các bạn sớm win kèo