XVG/ BTC - Binance
Buy: 0.00000221 - 0.00000224
Sell: 0.00000234 - 0.00000237
P/s: Chia vốn để vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo