GameonVentures

XVG, H1, Buy

Giá lên
BINANCE:XVGBTC   Verge / Bitcoin
Mua ở đường tím (212) và bán ở 34x, 60% lợi nhuận
Giao dịch đang hoạt động:
Đã về điểm mua!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Về điểm buy, attact và SL