phamkyen95

XVSUSDT SẼ BAY TRONG THỜI GIAN TỚI

Giá lên
BINANCE:XVSUSDT   XVS / TetherUS
Anh em mua mạnh vùng này đi nếu không muốn lỡ tàu . đang trong vị thế rất đẹp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.