nguyenvanphuc1984

YFIIUSDT - ĐÃ TỈNH GIẤC VÀ BAY RẤT CAO

Giá lên
BINANCE:YFIIUSDT   YFII / TetherUS
Đang phá trên trên, các đường EMA giao cắt với đường trên và mở rộng theo thứ tự và đi đến cuối vùng tam giác.
Bay rất xa nhé.
Các bạn vui lòng comment bên dưới để mình cùng thảo luận nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.