linhberty

YFII USDT -> kỳ vọng bắt đáy

BINANCE:YFIIUSDT   YFII / TetherUS
Entry + SL như hình
->>> kèo hold dài hạn sẽ hợp lý hơn!
->>> Mua dần từ giờ, DCA về cạnh dưới box! BINANCE:YFIIUSDT
BINANCE:YFIIUSDT

Bình luận