ValimidShino

YOYO Điểm vào 5% hàng ngày

BINANCE:YOYOBTC   YOYOW / Bitcoin
YOYO/BTC - Binance
Buy: 0.00000475 - 0.00000478
Sell: 0.00000495 - 0.00000498
P/s: Chia vốn để vào lệnh stop limit 3%. Chúc các bạn win kèo