Finashark

Ngô phái sinh - Mua bắt đáy nhờ dòng tiền đầu cơ

CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
Bài phân tích áp dụng phương pháp dòng tiền và phân tích kỹ thuật.
1/Dòng tiền:
_ Nhà tạo lập: Dữ liệu phân tích hoạt động giữa dòng tiền lớn và tổng vị thế hợp đồng hàng hóa ZCE nhỏ lẻ đang giao dịch không chênh lệch đáng kể. Tình trạng này kéo dài dẫn đến giá phản ánh đúng và đủ cung cầu hiện tại. Do vậy chỉ nên quan sát với hợp đồng hàng hóa ZCE này vì chưa có dấu hiệu tham gia từ nhà tạo lập thị trường thị trường. Nói cách khác, cơ hội đầu tư chưa xuất hiện với hợp đồng này.
_ Dòng tiền đầu cơ: dòng tiền thông minh đang khẳng định quan điểm đẩy giá tăng mạnh lên mức cao mới. Điều này có được khi lượng thay đổi dòng tiền mạnh, thể hiện đã gom đủ hàng trôi nổi trên thị trường và đánh giá tăng. Thêm vào đó, đà tăng mạnh cho thấy dòng tiền nhỏ lẻ cũng hăng hái đu theo khi liên tục có lời trong ngắn hạn. Dư địa tăng trưởng vẫn còn thể hiện qua xu hướng tăng mạnh mẽ. Nói cách khác, các vị thế giao dịch chưa có ý tưởng chốt lời trong ngắn hạn.
2/Phân tích kỹ thuật:
_ Giá điều chỉnh mạnh về lại vùng hỗ trợ phản ứng giá. Yếu tố này giúp cho dòng tiền đầu cơ bắt đáy quay trở lại và giữ cho giá Ngô không bị điều chỉnh quá sâu.
_ Tuy nhiên, với áp lực chốt lời mạnh, hầu hết các chỉ báo quan trọng: MACD, RSI và ADX đều chuyển sang xu hướng giảm.
Do vậy, chỉ nên duy trì quan điểm Mua bắt đáy khi giá điều chỉnh giảm. Đồng thời nhanh chóng cắt lỗ nếu giá sập đường hỗ trợ $490/unit.

Trải nghiệm ngay:
- Telegram channel: t.me/+td9pQQivD5Q1MjVl
- Tín hiệu giao dịch Realtime: finashark.vn/tin-hieu-giao-dich.html
- Fanpage: www.facebook.com/finashark
- Youtube: www.youtube.com/finashark
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.