khoahuynh

10-01-2022: bán Ngô nè

CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
Giá Ngô đã chạm vùng supply hợp lưu cùng đường trend giảm nên canh sell luôn. Dời SL hòa vốn sau khi giá chạm đường trend tăng và nếu breakout đường trend tăng này thì mục tiêu giá là 594