TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường nông sản ngày 27/12/2021

CBOT:ZCH2022   CORN FUTURES (MAR 2022)
Ngô - ZCEH22
Trên khung H4, mở phiên 27/12, giá ngô vẫn tiếp tục đà tăng sau khi breakout ra khỏi kênh giá và có thế tiếp tục đi lên những vùng giá tiếp theo, hiện tại các vùng cung giá đã qua có thể trở thành vùng hỗ trợ khi giá quay về test. Nhà đầu tư cần chờ đợi nhịp điều chỉnh để giao dịch cùng xu hướng hiện tại.

- Full bài nhận định: hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-27122021
- Mở tài khoản App Hitrade: tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455