TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường Nông sản ngày 29/12/2021

CBOT:ZCH2022   CORN FUTURES (MAR 2022)
Ngô - ZCEH22
Trên khung H4, trong phiên 28/12, như nhận định, sau khi tiếp xúc với vùng giá mang lực cung 616-621, giá đã có một phiên giảm khá đã giảm mạnh về gần với kênh giá được tạo ra trước đó và vùng hỗ trợ tiềm năng là vùng 593-598 là vùng kháng cự mà giá đã breakout. Nhà đầu tư cân nhắc chờ hình thành cấu trúc thị trường và hành động giá tại những vùng này để mở vị thế giao dịch phù hợp.

- Full bài nhận định:
hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-29122021
- Mở tài khoản App Hitrade: /tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.