TungNguyenHiTrade

Nhận định thị trường nông sản ngày 28/12/2021

CBOT:ZCH2022   CORN FUTURES (MAR 2022)
Trên khung H4, trong phiên 27/12, giá ngô vẫn tiếp tục đà tăng sau khi breakout ra khỏi kênh giá và đang tiến gần về vùng giá mang lực cung được tạo ra trước đó, giá vẫn trong một cấu trúc tăng, nhà đầu tư cần chờ hành động giá xuất hiện tại vùng giá 616-621 để ra quyết định giao dịch hoặc chờ nhịp điều chỉnh để giao dịch thuận với xu hướng hiện tại.

- Full bài nhận định: hitrade. vn/nhan-dinh-thi-truong-nong-san-ngay-28122021
- Mở tài khoản App Hitrade: tinyurl. com/OpenAccountHiTrade
- Hỗ trợ đầu tư Hàng hóa chuyên nghiệp: 096 105 4455
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.