GameonVentures

ZCL - Nỗi ám ảnh mang tên Pump và dump

BITTREX:ZCLBTC   None
ZCL - Nỗi ám ảnh mang tên Pump và dump

ZCL là một crypto được đánh giá là coin pump và dump của thị trường, khi mà liên tục sảy ra hiện tượng DCB.

Chúng tôi không yêu thích crypto này, nhưng đây là crypto khá thú vị bởi những bất ngờ liên tục mà nó đem lại. Hiện tại chúng tôi nhận thấy ZCL vẫn có một khu vực sóng hiệu chỉnh tăng trước khi giảm về đáy chia khoảng 10 lần từ đỉnh. Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận trong giao dịch với ZCL.

Tuy nhiên, vẫn có cơ hội gia tăng tài sản tại khu vực giá hiện tại (Không khuyến khích giao dịch)

EP: 51844 - 55873
Lưu ý: Luôn đặt SL cho ZCL, đã có lịch sử tạo DCB nhiều lần

TP: 92473: Khuyến nghị TP điểm này
TG: 121033

Sau khu vực sóng này sẽ xuất hiện lực bán liên tiếp đẩy ZCL xuống trở lại vùng dưới 10.000 sts

Chúc bạn giao dịch thành công, hãy feeback cho chúng tôi kết quả và đừng quên follow nhé.

Love you all

Team Trade+

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.