GameonVentures

ZCL - H4 - Tín hiệu hiệu chỉnh

GameonVentures Cập nhật   
BITTREX:ZCLBTC   None
Vùng sóng hiệu chỉnh chuẩn bị được tạo thành với ZCL vùng giá 92800 để chuẩn bị cho một khu vực hồi nhẹ với 60% Target

Đây là một trong những khu vực BO quan trọng để quyết định ZCL về tiếp khu vực 5x 6x hay có một vùng hồi giá cao hơn

Hãy cân nhắc trước khi vào lệnh với một mã được đánh giá là nguy hiểm nhất sàn giao dịch Bittrex

Chúc bạn giao dịch thành công!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã về khu vực 5xxx

Bình luận:
ZCL up sau khi chạm target buy