WolfGEGF

Ngô 03062021 (Xu hướng trong Siêu chu kỳ)

Giá lên
CBOT:ZCN2021   CORN FUTURES (JUL 2021)
Biên độ đang có sự thay đổi mạnh ứng với nến. Xu hướng các kênh ngắn hạn và trung hạn đang củng cố lẫn nhau. Fibo level đang cho tín hiệu tốt. Múc giá này tới 725.