CBOT:ZCN2022   Corn Futures (Jul 2022)
Giá ngô phiên hôm qua giảm mạnh theo xu hướng chung của thị trường hàng hóa. Tiến độ cây trồng tốt có thể tiếp tục gây áp lực lên giá.
Hiện tại giá đang dao động quanh vùng hỗ trợ từ 720 – 732$. Nhận định phiên hôm nay giá chủ yếu sẽ sideway quanh vùng hỗ trợ này. Một xu hướng điều chỉnh tăng có thể được thiết lập hỗ trợ giá tăng trở lại lên kháng cự mới ở mức 754$.
Kháng cự: 754 - 771 - 777; Hỗ trợ: 732 - 720;
Phạm vi giao dịch dự kiến ngày hôm nay: Giữa vùng hỗ trợ 720 và kháng cự 754;
Xu hướng dự kiến hôm nay: Sideway;
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.