Tranngocvu

XU HƯỚNG ĐẢO CHIỀU

Giá lên
BITTREX:ZECBTC   ZCash / Bitcoin
Dấu hiệu của xu hướng khi giá về vùng hỗ trợ mạnh , cộng thêm volume giao dịch tương đối lớn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.