Phamdong1969

ZEC/USDT đang nằm trong vùng tích lũy.

BITTREX:ZECUSDT   ZCash / Tether
ZEC/USDT trên đồ thì tuần và đồ thị ngày đầu cho tín hiệu tạo đáy.
Có thể giá sẽ đi ngang tại vùng 46$ - 55$ thêm một thời gia nữa
Nếu giá đóng dưới 46$ thì vùng tích lũy để tăng là thất bại và khi đó giá có thể về vùng 37$ và thấp hơn là 31$.
Nếu giá vượt vùng 55$ thì mục tiệu là 71$ - 89$ và 134$